PORTFOLIO
ARAMA
DÜKKÂN
  • Your Cart Is Empty!
Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı No 64 D 9 K 3 Beşiktaş +(90) 212 243 70 02

Medya Derneği daha demokratik bir toplum için medyanın kalite standartlarının yükseltilmesini teşvik eden, destekleyen ve yönlendiren bir sivil toplum kuruluşudur.

Medyada fikir özgürlüğünü, etik ilkeleri, çeşitliliği ve dürüstlüğü savunur. Demokrasinin yanısıra evrensel insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne inanır.
Misyon Bildirisi

Kaliteli medya, kaliteli demokrasi

Medya dünyada ve Türkiye’de köklü bir değişim geçiriyor. Dijital teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, medyayı yepyeni bir döneme taşıyor. Her türlü haber, bilgi ve yorum, sınır tanımdan bölgeler ve ülkeler arasında adeta ışık hızıyla dolaşıyor. Bu durum medyada kullanılan eski iş yapma biçimlerini geçersiz kılıyor, yeni modeller gelişiyor.
Büyük dönüşüm, teknoloji ya da iş modelleri ile sınırlı kalmıyor; insanları da etkiliyor, birey ve grupların bakış açıları, anlayışları, önemsedikleri konular, duyguları ve ahlaki değerleri değişiyor.
Toplumdaki demokratikleşme arzusu güçlenirken, medya da yeni taleplerin dile getirilip, görünür kılındığı alan oluyor. Medya Derneği “kaliteli medya kaliteli demokrasi” ilkesinden hareketle, demokrasinin derinleşmesinin, medyayı da güçlendireceğine inanmaktadır.


Kaliteli medya, kaliteli demokrasi
1. Meslek öncesi ve meslek içi eğitim
2. Basın özgürlüğü

Misyon Bildirisi
Medyanın ve gazetecilerin kalite standartlarını yükseltmek. Basın özgürlüğünün sınırlarını genişletmek. Medyadaki çeşitliliği
savunmak. Medyayla ilgili teknolojik gelişmelerin anlaşılıp, etkin biçimde kullanılmasına yardımcı olmak.

Medyada kalite

Gazeteciliği yeniden sorgulamak
Yeni toplumsal değerler, sektördeki bazı varsayım ve alışkanlıkların değişmesini gerektiriyor. Medyada etnik ve dini sorunların sunuluş tarzı, kadının yer alış biçimi, özel hayat ya da nefret suçları gibi konuların; dernek içi, sektörel, yerel, ulusal ve uluslararası toplantılarda tartışılması gerekmektedir. Medya Derneği hem bu tartışma ortamını hazırlayıp, hem de o toplantılardan çıkan sonuçları internet sitesi, kitap, dergi, rapor gibi araçlarla kamuoyuna duyurur.

Eğitimi sürekli hale getirmek
Gazeteciler için meslek içi eğitim büyük önem taşımaktadır. Çalışanların kalitesini yükseltmeden, medya sektörünün kalitesini yükseltmek imkansızdır. Medya Derneği dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından da yardım alarak düzenlediği kurs, çalıştay, panel gibi etkinliklerle, çalışanların kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır. 

Gençleri teşvik etmek
Medyada çalışmak isteyen ya da sektöre yeni adım atmış gençlerin önemli sorunlarından biri, teknik ve insani açıdan mesleği tanımak için uzun zaman harcamalarıdır. Medya Derneği bu süreyi kısaltmak ve kolaylaştırmak amacıyla; staj, kurs, iş bulma gibi girişimlere önayak olarak, gençlerin sektöre uyum sağlamalarını ve doğru tercihler yapmalarını kolaylaştırır.

Akademik çalışmaları desteklemek
Medya Derneği meslekle ilgili fikir tartışmalarını önemsemektedir. Dernek, medyayla ilgili her türlü sorunun bilimsel açıdan ele alınmasına destek olur. Yerli ve yabancı iletişim fakülteleri başta olmak üzere, sektöre yapılacak her türlü akademik katkıya ortam sağlar. Çıkan sonuçları, entellektüel dergi ve blog gibi araçlarla paylaşarak zenginleştirmek Medya Derneği’nin hedefleri arasındadır. 

Özgür ve çok sesli olmak
Çeşitlilik, çok seslilik ve fikir özgürlüğü basının en önemli değerleridir. Hiç bir gazeteci fikirlerinden ötürü maddi ya da manevi baskıya uğramamalıdır. Medyanın etik değerler dahilindeki haber ve yorum özgürlüğüne karşı yapılan saldırılar, aynı zamanda topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Medya Derneği sosyal sorumluluk ve kaliteli demokrasi özlemiyle, tek amacı mesleğini yapmak olan tüm gazetecilerin yanındadır.

Duyurular

Medya Derneği tarafından yapılan duyurular, bilgilendirmeler ve blog yazıları
Duyurular

MEDYA DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

18 Mayıs 2023

Turkuvaz Medya Grubu’nun Almanya bürosu temsilcileri deneyimli gazeteciler İsmail Erel ve Cemil Albay’ın 17 Mayıs 2023, sabah 06.00’da Alman polisi ta...

Duyurular

MEDYA DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

30 Eylül 2020

Medya kuruluşlarının var olma sebeplerinden biri halkın haber alma hak ve ihtiyacını karşılamaktır. Bu çerçevede televizyonlar ve gazeteler en şaşırtı...

Duyurular

MEDYA DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

1 Haziran 2020

 Son günlerde bazı gazetelerin adeta birer tekzip gazetesi gibi çıktığını üzülerek görüyoruz. Bu durum Medya Derneği olarak bizi kaygılandırıyor. Yala...

Duyurular

Mısır Hükümetini Kınıyor, Anadolu Ajansı Çalışanlarının Derhal Serbest Bırakılmasını İstiyoruz

16 Ocak 2020

Mısır polisi 14 Ocak 2020’de Anadolu Ajansı’nın Kahire bürosuna baskın yaparak dört ajans çalışanını hukuksuz bir şekilde göz altına almıştır. Baskın ...

Duyurular

Gençlerin Dijital Alışkanlıkları Araştırma Sonuçları Açıklandı

12 Mayıs 2016

Medya Derneği ve Üniversite Medya Birliği ortaklığıyla 40 üniversitede yapılan araştırmada, gençlerin dijital alışkanlıkları ölçüldü....