PORTFOLIO
ARAMA
DÜKKÂN
  • Your Cart Is Empty!
Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı No 64 D 9 K 3 Beşiktaş +(90) 212 243 70 02

İbrahim Altay – Medya Derneği Genel Sekreteri

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu…

Meslek hayatına Rumeli Kültürü dergisinde editörlük ve yayın koordinatörlüğü yaparak başladı.

TRT’de yayımlanan çeşitli belgesel ve programlara danışman ve metin yazarı olarak destek verdi.

Kertenkele ve Koza başta olmak üzere çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinde yazı ve şiirleri yayımlandı.

Freelancer olarak çalıştığı dönemde İstanbul’da Lale Zamanı başta olmak üzere çok sayıda reklam ve tanıtım filmine imza attı.

2008-2010 yılları arasında California’da bulundu; ‘Media Development’ kursuna katıldı; medya etiği konusunda araştırmalar yaptı.

Los Angeles’taki evsizlik sorunu hakkında yaptığı gözlemleri Evsiz adıyla kitaplaştırdı.

Türkiye’ye döndükten sonra Sabah gazetesinin hafta sonu eklerinde editör olarak çalıştı ve A Haber kanalı için İnsan Atlası ve Uzun Hikaye programlarını hazırlayıp sundu.

Halihazırda günlük Sabah ve İngilizce yayımlanan Daily Sabah gazetelerinin ombudsmanlığını yürütüyor. Ayda bir yayımlanan Sabah Kitap’ta kitap eleştirileri yazıyor.

İstanbul Medya Akademisi’nde gazetecilik dersleri veriyor.

0

Medya Derneği daha demokratik bir toplum için medyanın kalite standartlarının yükseltilmesini teşvik eden, destekleyen ve yönlendiren bir sivil toplum kuruluşudur. Medyada fikir özgürlüğünü, etik ilkeleri, çeşitliliği ve dürüstlüğü savunur. Demokrasinin yanısıra evrensel insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne inanır.

Kaliteli medya, kaliteli demokrasi

Medya dünyada ve Türkiye’de köklü bir değişim geçiriyor. Dijital teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, medyayı yepyeni bir döneme taşıyor. Her türlü haber, bilgi ve yorum, sınır tanımdan bölgeler ve ülkeler arasında adeta ışık hızıyla dolaşıyor. Bu durum medyada kullanılan eski iş yapma biçimlerini geçersiz kılıyor, yeni modeller gelişiyor.

Büyük dönüşüm, teknoloji ya da iş modelleri ile sınırlı kalmıyor; insanları da etkiliyor, birey ve grupların bakış açıları, anlayışları, önemsedikleri konular, duyguları ve ahlaki değerleri değişiyor.

Toplumdaki demokratikleşme arzusu güçlenirken, medya da yeni taleplerin dile getirilip, görünür kılındığı alan oluyor. Medya Derneği “kaliteli medya kaliteli demokrasi” ilkesinden hareketle, demokrasinin derinleşmesinin, medyayı da güçlendireceğine inanmaktadır.

 

Medya Derneği’nin faaliyet alanları

1. Meslek öncesi ve meslek içi eğitim

2. Basın özgürlüğü

 

Medya Derneği’nin hedefleri

Medyanın ve gazetecilerin kalite standartlarını yükseltmek. Basın özgürlüğünün sınırlarını genişletmek. Medyadaki çeşitliliği
savunmak. Medyayla ilgili teknolojik gelişmelerin anlaşılıp, etkin biçimde kullanılmasına yardımcı olmak.

 

Medyada kalite

Gazeteciliği yeniden sorgulamak

Yeni toplumsal değerler, sektördeki bazı varsayım ve alışkanlıkların değişmesini gerektiriyor. Medyada etnik ve dini sorunların sunuluş tarzı, kadının yer alış biçimi, özel hayat ya da nefret suçları gibi konuların; dernek içi, sektörel, yerel, ulusal ve uluslararası toplantılarda tartışılması gerekmektedir. Medya Derneği hem bu tartışma ortamını hazırlayıp, hem de o toplantılardan çıkan sonuçları internet sitesi, kitap, dergi, rapor gibi araçlarla kamuoyuna duyurur.

Eğitimi sürekli hale getirmek

Gazeteciler için meslek içi eğitim büyük önem taşımaktadır. Çalışanların kalitesini yükseltmeden, medya sektörünün kalitesini yükseltmek imkansızdır. Medya Derneği dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından da yardım alarak düzenlediği kurs, çalıştay, panel gibi etkinliklerle, çalışanların kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Gençleri teşvik etmek

Medyada çalışmak isteyen ya da sektöre yeni adım atmış gençlerin önemli sorunlarından biri, teknik ve insani açıdan mesleği tanımak için uzun zaman harcamalarıdır. Medya Derneği bu süreyi kısaltmak ve kolaylaştırmak amacıyla; staj, kurs, iş bulma gibi girişimlere önayak olarak, gençlerin sektöre uyum sağlamalarını ve doğru tercihler yapmalarını kolaylaştırır.

Akademik çalışmaları desteklemek

Medya Derneği meslekle ilgili fikir tartışmalarını önemsemektedir. Dernek, medyayla ilgili her türlü sorunun bilimsel açıdan ele alınmasına destek olur. Yerli ve yabancı iletişim fakülteleri başta olmak üzere, sektöre yapılacak her türlü akademik katkıya ortam sağlar. Çıkan sonuçları, entellektüel dergi ve blog gibi araçlarla paylaşarak zenginleştirmek Medya Derneği’nin hedefleri arasındadır.

Özgür ve çok sesli olmak

Çeşitlilik, çok seslilik ve fikir özgürlüğü basının en önemli değerleridir. Hiç bir gazeteci fikirlerinden ötürü maddi ya da manevi baskıya uğramamalıdır. Medyanın etik değerler dahilindeki haber ve yorum özgürlüğüne karşı yapılan saldırılar, aynı zamanda topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Medya Derneği sosyal sorumluluk ve kaliteli demokrasi özlemiyle, tek amacı mesleğini yapmak olan tüm gazetecilerin yanındadır.

0